• QR Code for https://www.domyos.cn/nu-tong-xian-dai-wu-jin-shen-ku-hei-se-id_8296851

女童现代舞紧身裤,黑色

货号.
8296851
更多介绍
脚踩式舞蹈裤,自由地跳舞吧!
活动自如
贴身剪裁,添加氨纶成分确保活动自如性。
流动性
弹性粘胶纤维面料,随你而动。
轻盈性
250克/10岁

特点

规格
6 - 14岁
颜色
AGE BABY & YOUTH 3mth 20 year
12 ANS
AGE BABY & YOUTH 3mth 20 year
8 ANS
AGE BABY & YOUTH 3mth 20 year
6 ANS
AGE BABY & YOUTH 3mth 20 year
10 ANS
构成
主体面料 : 96.0% 粘胶纤维, 主体面料 : 4.0% 氨纶
设计
各等级的青少年舞者:现代舞,当代舞,爵士舞
质保
2年
页面顶部